آرشیو اخبار

جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار
جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار برگزار گردید و در آن دکتر مهدی رضایی به عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد.

چهارشنبه 17 مهر 1398   ◊   دفعات نمایش : 24
حاتم‌کارت‌انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقا
حاتم‌کارت‌انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی است

جمعه 07 اردیبهشت 1397   ◊   دفعات نمایش : 8707
آقای مجاهدی معاون بانکداری بانک انصار: سقف تسهیلات حاتم به 1
آقای مجاهدی معاون بانکداری بانک انصار: سقف تسهیلات حاتم به 150 میلیون ریال افزایش یافت

سه شنبه 19 دی 1396   ◊   دفعات نمایش : 6697
آغاز نخستین طرح اقتصادمقاومتی توسط بانک انصار
اجرای نخستین طرح اقتصادمقاومتی درسال اقدام وعمل، توسط بانک انصار آغازشد

دوشنبه 30 فروردین 1395   ◊   دفعات نمایش : 5138
ظرفیت های صنعتی کشور برای تحقق اقتصادمقاومتی
باید از همه ظرفیت های صنعتی کشور برای تحقق اقتصادمقاومتی استفاده کرد.

یکشنبه 29 فروردین 1395   ◊   دفعات نمایش : 1554

چهارشنبه 22 مهر 1394   ◊   دفعات نمایش : 9771

یکشنبه 05 مهر 1394   ◊   دفعات نمایش : 2716

سه شنبه 21 مهر 1394   ◊   دفعات نمایش : 2616
  1